มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณอนุรักช์  เชื้อรอด

คุณอนุรักช์  เชื้อรอดและครอบครัว มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณค่ะ


ย้อนกลับ