มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณอนันต์-คุณมะลิ สุขสันต์และครอบครัว

คุณอนันต์-คุณมะลิ สุขสันต์และครอบครัว มอบเงินจำนวน  500 บาท ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ