มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณส้มหวาน บุญมี และครอบครัว

คุณส้มหวาน บุญมี และครอบครัว มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิกรเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ