มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณสุเวศ ชีวสาธน์และครอบครัว

คุณสุเวศ ชีวสาธน์และครอบครัวเลี้ยงอาหารกลางวัน ผู้ปกครองและน้องในความดูแล ของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ