มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณสุวิทย์  ฉัตรเทียงธรรม

คุณสุวิทย์  ฉัตรเทียงธรรม มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อส่งต่อให้กับครอบครัวเด็กพิการ ที่อยู่ในความดูแล ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ