มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณสุมาลี บุตรแสงดี และเพื่อนๆ

 คุณสุมาลี บุตรแสงดี และเพื่อนๆเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครองและน้องๆ ที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ