มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณสุภาภร สุแดงน้อย

คุณสุภาภร สุแดงน้อยและครอบครัว มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรม ขอบมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ