มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณสุภาภรณ์ สรวงศิริและเพื่อนๆ

คุณสุภาภรณ์ สรวงศิริและเพื่อนๆ เลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบสิ่งของ ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อส่งต่อให้กับผู้ปกครองและน้องๆในความดูแลของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ