มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณสุนิสา ปานทอง และเพื่อนๆ

คุณสุนิสา ปานทอง และเพื่อนๆ เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของให้กับผู้ปกครอง และน้องๆ ที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ