มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณสุดารัตน์ วัฒนาวังจงสุข

คุณสุดารัตน์ วัฒนาวังจงสุข มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ