มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณสุกัญญา บัวรุ่ง

คุณสุกัญญา บัวรุ่ง มอบสิ่งของ ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อให้กับให้กับครอบครัวเด็กพิการ ที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ