มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

 คุณสิริหรรษา พูนเสริมลาภ

 คุณสิริหรรษา พูนเสริมลาภ มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ

 

 


ย้อนกลับ