มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณสิริลาภา เด่นศรีมงคล

คุณสิริลาภา เด่นศรีมงคล มอบเงินจำนวน 2,500 บาท ให้กับมูลธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อเข้าโครงการอาหารกลางวัน ของมูลนิธิฯ  ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ