มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณสิริยา คำนึง และครอบครัว

คุณสิริยา คำนึง และครอบครัว เลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครองและน้องๆที่มาทำกิจกรรมที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ