มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณสาธิยา เอิบอิ่ม และเพื่อนๆ

คุณสาธิยา เอิบอิ่ม และเพื่อนๆ มอบสิ่งของจำเป็นให้กับ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อให้กับครอบครัวเด็กพิการ ที่อยู่ในความดูแล ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ