มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณสันติสุข  ทองห่อ

คุณสันติสุข  ทองห่อ บริจาคตุ๊กตา ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณค่ะ 


ย้อนกลับ