มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณสวรักษ์ รัตนศึกษา และครอบครัว

คุณสวรักษ์ รัตนศึกษา และครอบครัว เลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครองและน้องๆ ที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ