มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณสลิล ธรรมา

คุณสลิล ธรรมา มอบเงินจำนวน  1,000 บาท ในวันคล้ายวันเกิด  ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช่ในกิจกรรมการฟื้นฟูเด็กพิการ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ