มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณสลิลทิพ สรียะประเสริฐ

คุณสลิลทิพ สรียะประเสริฐ มอบไวโลลิน ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ