มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณสรรเพชญลักษณ์ เพื่องอัตพัฒน์

คุณสรรเพชญลักษณ์ เพื่องอัตพัฒน์ มอบเงิน 30,000 บาท ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไปขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ