มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณสมใจ มานก และเพื่อนๆ

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 คุณสมใจ   มานก และเพื่อนๆ มอบสิ่งของและเงินให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ