มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณสมชาย บุญนำมา และเพื่อนๆ

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 คุณสมชาย  บุญนำมา และเพื่อนๆ มอบสิ่งของและเงินให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ใน
การทำกิจกรรมต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ