มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณสมชาย บุญนำมาและเพื่อนๆ

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 คุณสมชาย  บุญนำมาและเพื่อนๆ บริจาคสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมของมูลนิธิฯต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ