มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณสมชาย กิจจาลักษณ์

คุณสมชาย กิจจาลักษณ์ และคุณนิรัชรา ขุมเพ็ชร มอบเงินให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณค่ะ 


ย้อนกลับ