มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณศิรีวรรณ ราชประดิษฐ์

คุณศิรีวรรณ ราชประดิษฐ์ มอบเงิน 10,000 บาทให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ