มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณศิริลักษ์ ปานประทิป

คุณศิริลักษ์ ปานประทิป มอบขนมและนมให้กับผู้ปกครองและน้องๆ ที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ