มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณศิริลักษ์ ปานประทิป

คุณศิริลักษ์ ปานประทิป มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรม “ของขวัญส่งสุขสู่ครอบครัวเด็กพิการ” ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ