มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณศิริรักษ์ ปานประทีป

คุณศิริรักษ์ ปานประทีป มอบขนมและน้ำส้มให้กับผู้ปกครองและน้องๆ ที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ