มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณศิรามน  ทองเพชร และคุณอัง  แซ่ลิ่ว

คุณศิรามน  ทองเพชร และคุณอัง  แซ่ลิ่ว มอบเงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ