มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณศิรสิทธิ์ จริสารกุลกิจ

คุณศิรสิทธิ์ จริสารกุลกิจ มอบสิ่งของจำเป็นให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อให้กับครอบครัวเด็กพิการ ที่อยู่ในความดูแลของมูนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ