มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณศสิกานต์ ทองอ่อน

คุณศสิกานต์ ทองอ่อน มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ