มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณศศิวิมล ไชยดวง และครอบครัว

คุณศศิวิมล ไชยดวง และครอบครัว เลี้ยงอาหารกลางวัน ผู้ปกครอง และน้องๆ ที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ พร้อมมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิฯ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ