มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณศศิวิมล จุ้ยกระยาง และเพื่อนๆ

คุณศศิวิมล จุ้ยกระยาง และเพื่อนๆ เลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครอง และน้องๆในวันคล้ายเกิด ที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ