มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณศรีศาสตร์ ทองขาว คุณปรายฝน มะลิวัลย์

คุณศรีศาสตร์ ทองขาว คุณปรายฝน มะลิวัลย์ มอบสิ่งของ ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ