มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณศรีประไพ แก่นจันทร์และครอบครัว

คุณศรีประไพ แก่นจันทร์และครอบครัว มอบสิ่งของจำเป็น และเงิน จำนวน 500 บาท ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช่ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ