มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณวิสาขา ตั้งคนา

IMG_1คุณวิสาขา  ตั้งคนา และเพื่อนๆ มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมในการฟื้นฟูเด็กพิการ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ขอบค่ะมากครับ


ย้อนกลับ