มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณวิภารัตน์  พงษ์สิบสอง

คุณวิภารัตน์  พงษ์สิบสอง มอบสิ่งของ ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ  


ย้อนกลับ