มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณวิณา  ตั้งกมลเกษม

คุณวิณา  ตั้งกมลเกษม มอบเงินและสิ่งของ ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ  


ย้อนกลับ