มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณวาสนา และเพื่อนๆ

คุณวาสนา และเพื่อนๆ บริจาคสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมของมูลนิธิฯต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ