มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณวาสนา วงค์ประทัตและครอบครัว

คุณวาสนา วงค์ประทัตและครอบครัว มอบเงินเข้าโครงการอาหารกลางวัน ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ  


ย้อนกลับ