มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณวริศรา โพธิ์ศรีทองและครอบครัว

คุณวริศรา โพธิ์ศรีทองและครอบครัว มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ