มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณวริศรา และเพื่อนๆ

คุณวริศรา และเพื่อนๆ มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ