มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณวราภรณ์ รัมมะโภชน์ และเพื่อนๆ

คุณวราภรณ์  รัมมะโภชน์ และเพื่อนๆเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครองและเด็กๆ ที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ