มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณวรัญญา  ศักดานิชิเดช และครอบครัว

คุณวรัญญา  ศักดานิชิเดช และครอบครัวมอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ