มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณวรรัตน์  รัตนชัยและเพื่อนๆ

คุณวรรัตน์  รัตนชัยและเพื่อนๆ มอบสิ่งของและเงินสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ