มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณวรรณศิริ และครอบครัว

คุณวรรณศิริ และครอบครัว เลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครองและน้องๆที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

IMG_1600 IMG_1612 IMG_1614


ย้อนกลับ