มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณวรดา  ละออง และครอบครัว

คุณวรดา  ละออง และครอบครัว เลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครองและน้องๆอีกทั้งยังมอบสิ่งให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมต่อไป ขอบคุณมากค่ะย้อนกลับ