มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณวรชัย    มหแสงสวรรค์

คุณวรชัย    มหแสงสวรรค์ มอบเงินและสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ