มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณวทาวัท สุขยางค์และครอบครัว

คุณวทาวัท สุขยางค์และครอบครัว เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับผู้ปกครองและน้องๆที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการพร้อมมอบสิ่งของ ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ