มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณลัดดาวัลย์ กันหา และเพื่อน

คุณลัดดาวัลย์ กันหา และเพื่อนมอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ